Διεύθυνση: 

Προκοπίου Γκίνη 5, 19010 Καλύβια Θορικού

Τηλέφωνο: 2299 301466

Ώρες Λειτουργίας:

Email:pespolytropon@gmail.com

Facebook